Priser

Langt de fleste priser er fastlagt af det offentlige gennem Særloven om tandpleje, som vores sundhedsminister indførte pr. 1. juni 2018. Loven medførte en ydeligere nedsættelse at tilskuddet til tandbehandling i danmark. 
Det er dog forsat sådan, at basistandplejen, så som eftersyn og tandrensning, ligger på et meget fornuftigt niveau. Ca. 340,- kr. for eftersyn og tandrensning.

Priser på udvalgte ydelse.

Tandlægerne Strabo & Borup IS ● Tlf. 86 42 94 42 ● Cvr 30078446 ●  Helenestræde 3, 8900 Randers C