Gradvis opstart af alm. tandpleje!

Der er nu blevet åbnet for at vi kan tilbyde vores patienter en mere almindelig tandpleje og ikke kun akut behandling.

Vi glæder os til snart igen at kunne vores sædvanlige gode service til alle vore patienter.

Vi må i første omgang indkalde de af vore patienter med størst behov og med et allerede erkendt behandlingsbehov.

Vi går straks igang med at indkalde vore patienter som har fået aflyst deres tider. 

Har du selv et problem du ønsker vi skal se på skal du kontakte klinikken pr. telefon og ikke blot møde op på klinikken.

Da vi fortsat skal følge særlige retningslinier for brug af værnemidler, afstandskrav, antal patienter i venteværelset o.s.v. vil der være afsat ekstra tid til den enkelte patient.

Vi vil bede om at man møder på klinikken uden ledsager, hvis der ikke er helt særlige årsager til at man har brug for at have en hjælper med. Dette er for at mindske antallet af patienter i venteværelset.