En tandklinik bliver til...

September 2018 før ombygning.

Dette skulle gerne blive til depot, sterilisation, teknik og kontor.

Her kommer klinikker og personalerum.

Indgang og reception.

Klinikgang.

Reception – venteværelse

Klinikker

Personalerum